Elektronisk Låssystem

Elolegic - Innovasjon innen elektromekanisk låsing!

Kaba elolegic er et konsept som kombinerer den mekaniske sikkerheten med fleksibiliteten i elektronikken. Konseptet består av nøkkel, sylinder og e-senter. Alle applikasjoner kan betjenes med èn legic nøkkel,
slik kan du velge riktig løsning i enhver situasjon innenfor ett og samme system.

For mer informasjon klikk her